Strona Parafii Turów

Intencje mszy św. w dniach 26.05.2024 – 02.06.2024

 

INTENCJE

 

Intencje Mszy świętych w parafii świętego Antoniego w Turowie

w dniach: 26.05.2024 – 02.06.2024 r.

 

                                                                                                                                                                                                             

DATA

DZIEŃ

GODZ.

INTENCJA

OFIARA

26.05.2024 Niedziela

9:00

11:00

 

15:00

16:00

 Za Parafian

 Msza św. dziękczynno-błagalna  w 90 rocznicę powstania Koła Gospodyń w Turowie
 Nabożeństwo majowe

 Poświęcenie pól – Nad Szosą 

 Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców dzielnicy Nad Szosą  

 

 Pani Elżbieta

 

 

 Mieszkańcy

27.05.2024 Poniedziałek

18:00

 + Medarda Korulczyka, rodziców z obu stron oraz Zygmunta, Mariana i Mariusza
 Nabożeństwo majowe

 Rodzina
 
28.05.2024 Wtorek

18:00

 

18:50

 + Łukasza Gila
 Nowenna do św. Antoniego
 Nabożeństwo majowe

 + Eugeniusza Zesiuka{7D}                

 Mama i brat  

 

 Rodzina

29.05.2024 Środa 18:00

 + Romana Waszkiewicza{10M}
 Nabożeństwo majowe

 Wiesław Szczepaniuk
30.05.2024 Czwartek

9:00

11:00
11:45

 + Czesławę, Bronisława i zmarłych z rodziny Kalinowskich i Korulczyków

 Za Parafian 
 Procesja Eucharystyczna ulicami Turowa

 Rodzina

 
 

31.05.2024 Piątek

17:30

18:00

 

 + Teresę Krasuską{10R}, Jana Faluszewskiego{5R} i Krzysztofa Faluszewskiego{10R}

 + Piotra Terpiłowskiego{&R}
 Nabożeństwo majowe
 Procesja Oktawy Bożego Ciała

 Małgorzata Krasuska

 Mama

 

01.06.2024 Sobota

17:00

17:30

18:00

19:00

 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP

 Msza św. Dziękczynno-błagalna i w intencji P. Andrzeja z racji imienin

 + Edwarda i Eugenię Hetman
 Procesja Oktawy Bożego Ciała

 Procesja do Kaplicy w lesie

 Wojownicy Maryi i Kółka Różańcowe

 Rodzina

 Syn z rodziną

 

02.06.2024 Niedziela

9:00

12:00

 + Marię i Bogdana, Witolda, Zofię i Kazimierza, zmarłych z rodziny Dudków i Mańków

 Suma odpustowa w intencji Gości i Parafian w Kaplicy w lesie

 Rodzina

 

 

 

 

 

 

Intencje modlitewne Żywego Różańca w diecezji siedleckiej.

Modlimy się w intencjach papieskich, diecezjalnych oraz parafialnych po uzgodnieniu z księdzem proboszczem.

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna - Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. Diecezjalna- o oddalenie wszelkich epidemii, ustanie pandemii koronawirusa, o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.

 

LUTY

Intencja powszechna - Przemoc w stosunku do kobiet. Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane. Diecezjalna- o Boże błogosławieństwo dla naszych biskupów Kazimierza i Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla kapłanów i osób konsekrowanych.

 

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna - Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. Diecezjalna-o łaskę pełnego zawierzenia Maryi by prowadziła nas do Chrystusa, aby nasze uczestnictwo w Eucharystii rzeczywiście było spotkaniem z Osobą Chrystusa, o zaangażowanie naszych serc w modlitwy podczas Eucharystii.

 

KWIECIEŃ

Intencja powszechna - Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach. Diecezjalna-za chorych, cierpiących i zmagających się z cierpieniem niepełnosprawności

 

MAJ

Intencja powszechna - Świat finansów. Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. Diecezjalna-O rychłą beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

CZERWIEC

Intencja ewangelizacyjna - Piękno małżeństwa. Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością. Diecezjalna-Za wszystkie osoby poświęcone panu Bogu by były wiernymi świadkami Ewangelii, w intencji wynagradzającej Bogu za grzechy kościoła oraz o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

LIPIEC

Intencja powszechna - Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. Diecezjalna- za wszystkich przebywających na wakacjach, o odwagę głoszenia Chrystusa w naszym codziennym życiu.

 

SIERPIEŃ

Intencja ewangelizacyjna – Kościół. Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. Diecezjalna- o trzeźwość naszego narodu, o odnowienie przyrzeczeń jasnogórskich w sercach Polaków, za pielgrzymów by duchowo powierzali się Jasnogórskiej Matce.

 

WRZESIEŃ

Intencja powszechna - Ekologicznie zrównoważony styl życia. Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują. Diecezjalna -o dar wiary, nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

 

PAŻDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna - Uczniowie misjonarze. Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. Diecezjalna- aby modlitwa różańcowa stawała się codzienną modlitwą w naszych Rodzinach.

LISTOPAD

Intencja powszechna - Osoby cierpiące na depresję Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. Diecezjalna- za wszystkich zmarłych a w szczególności za zmarłych z kół różańcowych i w czyśćcu cierpiących.

 

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna - Katecheci Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego. Diecezjalna -za polskie rodzina by czerpały ze Świętej rodziny z Nazaretu wzór zaufania do Boga mimo doświadczalnych przeciwności i cierpień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia Rzymsko-katolicka w Turowie

Turów 77; 21-302 Kąkolewnica
 

        

Adres email ks. proboszcza:

edwardmolenda@wp.pl
 

Tel. do kancelarii parafialnej:

+48 83 372 31 25

        

Tel. do ks. proboszcza:

+48 691 036 877


Konto Bankowe Parafii:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, o/Kąkolewnica

80 9206 1019 0005 7626 2000 0010