Strona Parafii Turów

Intencje mszy św. w dniach 24.09.2023 – 01.10.2023

 

INTENCJE

 

Intencje Mszy świętych w parafii świętego Antoniego w Turowie

w dniach: 24.09.2023 – 01.10.2023 r.

 

                                                                                                                                                                                                             

DATA

DZIEŃ

GODZ.

INTENCJA

OFIARA

24.09.2023 Niedziela

9:00

11:00 

16:00

 Dziękczynno-błagalna  w 9 rocznicę ślubu P.  Eweliny i Tomasza Dąbrowskich

 Za Parafian

 W Kaplicy w lesie  + Zofię Stępniak, Feliksę, Rozalię, Ludwika, Józefa, Jana i Aleksandra zmarłych z rodziny Majczynów i Stępniaków 

 Rodzice 

 

 Rodzina

25.09.2023 Poniedziałek

18:00

18:30

 + Dominika Osaka{14R}

 + Stanisławę Osak{30D}

 Rodzice

 Uczestnicy pogrzebu

26.09.2023 Wtorek 16:30

 + Jana Mroza{7M}

 Rodzina
27.09.2023 Środa

17:30

18:00

 + Czesławę Kołodziejczyk{2R}, Piotra, babcię Stanisławę i Kazimierza Markowskiego

 + Zbigniewa Korólczyka{8M}

 Syn Leszek z żoną Agnieszką

 Rodzina

28.09.2023 Czwartek

18:00

18:30

 + Józefa{6R} zmarłych rodziców z obu stron, zmarłych z rodziny Kaleników i Korulczyków

 + Franciszkę Komoń{33R}, Stanisława, Bogumiłę, Zygmunta i Jerzego

 Żona

 Rodzina

29.09.2023 Piątek

18:00

18:30

 + Praksedę, Henryka, Mirosława, Eugeniusza, zmarłych z rodziny Peplaków i Michalskich

 + Romana Waszkiewicza{2M}

 Rodzina

 Koło Gospodyń Wiejskich

30.09.2023 Sobota

18:00

18:30

 + Czesławę Kołodziejczyk{2R} i Piotra Kołodziejczyka

 + Roberta Kosowskiego{6R}

 Dzieci

 Rodzina

01.10.2023 Niedziela

9:00

10:00

11:00 

 + Mariannę, Antoniego, Florentynę, Eugeniusza, Janinę, Tadeusza i Eugeniusza z rodziny Korulczyków i Osaków

 Różaniec adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja

 Dziękczynno-błagalna  w 60 rocznicę urodzin P.  Barbary Musiatowicz

 Rodzina  

 

 Mąż z dziećmi

 

 

 

 

Intencje modlitewne Żywego Różańca w diecezji siedleckiej.

Modlimy się w intencjach papieskich, diecezjalnych oraz parafialnych po uzgodnieniu z księdzem proboszczem.

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna - Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. Diecezjalna- o oddalenie wszelkich epidemii, ustanie pandemii koronawirusa, o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.

 

LUTY

Intencja powszechna - Przemoc w stosunku do kobiet. Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane. Diecezjalna- o Boże błogosławieństwo dla naszych biskupów Kazimierza i Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla kapłanów i osób konsekrowanych.

 

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna - Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. Diecezjalna-o łaskę pełnego zawierzenia Maryi by prowadziła nas do Chrystusa, aby nasze uczestnictwo w Eucharystii rzeczywiście było spotkaniem z Osobą Chrystusa, o zaangażowanie naszych serc w modlitwy podczas Eucharystii.

 

KWIECIEŃ

Intencja powszechna - Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach. Diecezjalna-za chorych, cierpiących i zmagających się z cierpieniem niepełnosprawności

 

MAJ

Intencja powszechna - Świat finansów. Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. Diecezjalna-O rychłą beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

CZERWIEC

Intencja ewangelizacyjna - Piękno małżeństwa. Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością. Diecezjalna-Za wszystkie osoby poświęcone panu Bogu by były wiernymi świadkami Ewangelii, w intencji wynagradzającej Bogu za grzechy kościoła oraz o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

LIPIEC

Intencja powszechna - Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. Diecezjalna- za wszystkich przebywających na wakacjach, o odwagę głoszenia Chrystusa w naszym codziennym życiu.

 

SIERPIEŃ

Intencja ewangelizacyjna – Kościół. Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. Diecezjalna- o trzeźwość naszego narodu, o odnowienie przyrzeczeń jasnogórskich w sercach Polaków, za pielgrzymów by duchowo powierzali się Jasnogórskiej Matce.

 

WRZESIEŃ

Intencja powszechna - Ekologicznie zrównoważony styl życia. Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują. Diecezjalna -o dar wiary, nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

 

PAŻDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna - Uczniowie misjonarze. Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. Diecezjalna- aby modlitwa różańcowa stawała się codzienną modlitwą w naszych Rodzinach.

LISTOPAD

Intencja powszechna - Osoby cierpiące na depresję Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. Diecezjalna- za wszystkich zmarłych a w szczególności za zmarłych z kół różańcowych i w czyśćcu cierpiących.

 

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna - Katecheci Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego. Diecezjalna -za polskie rodzina by czerpały ze Świętej rodziny z Nazaretu wzór zaufania do Boga mimo doświadczalnych przeciwności i cierpień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia Rzymsko-katolicka w Turowie

Turów 77; 21-302 Kąkolewnica
 

        

Adres email ks. proboszcza:

edwardmolenda@wp.pl
 

Tel. do kancelarii parafialnej:

+48 83 372 31 25

        

Tel. do ks. proboszcza:

+48 691 036 877


Konto Bankowe Parafii:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, o/Kąkolewnica

80 9206 1019 0005 7626 2000 0010