Strona Parafii Turów

Pogrzeb katolicki

cmentarz_turow


Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np. Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

Datę i godzinę pogrzebu ustala się w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC
  • informacje o przyjęciu sakramentów (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym)
  • pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii)

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie nalezy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

  • Msza św. w 30 dzień po śmierci,
  • Msza św. w rocznicę śmierci,
  • Msza św. w innych terminach (np.w dzień imienin),
  • "Wypominki" w miesiącu listopadzie.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 

Parafia Rzymsko-katolicka w Turowie

Turów 77; 21-302 Kąkolewnica
 

        

Adres email ks. proboszcza:

edwardmolenda@wp.pl
 

Tel. do kancelarii parafialnej:

+48 83 372 31 25

        

Tel. do ks. proboszcza:

+48 691 036 877


Konto Bankowe Parafii:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, o/Kąkolewnica

80 9206 1019 0005 7626 2000 0010