Strona Parafii Turów

Sakrament Pokuty i Pojednania

 

krzyz

Z Sakramentu Spowiedzi mozna skorzystać na pół godziny przed Mszą oraz w czasie Mszy świętych (jeśli jest obecny kapłan w konfesjonale).

Spowiedź jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Boga, odpuszcza człowiekowi ochrzczonemu grzechy po chrzcie popełnione. 
Każdy grzech oddala człowieka od Boga, zrywa więź nawiązaną w sakramencie chrztu świętego, nie pozwala w pełni korzystać z Bożej łaski. W sakramencie pojednania Bóg za pośrednictwem Kościoła, którego przedstawicielem jest kapłan, przebacza nam popełnione grzechy, darowuje, przynajmniej częściowo karę za grzechy oraz na nowo obdarowuje łaską i umocnieniem. 
Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej). 

Warunki dobrej spowiedzi:
- Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
- Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
- Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
- Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
- Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.


Propozycja rachunku sumienia:

 

Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i Mszą Świętą - o. Tomasz Pawłowski OP


 

Parafia Rzymsko-katolicka w Turowie

Turów 77; 21-302 Kąkolewnica
 

        

Adres email ks. proboszcza:

edwardmolenda@wp.pl
 

Tel. do kancelarii parafialnej:

+48 83 372 31 25

        

Tel. do ks. proboszcza:

+48 691 036 877


Konto Bankowe Parafii:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, o/Kąkolewnica

80 9206 1019 0005 7626 2000 0010